Pasted Graphic
Pasted Graphic
Realitní servis

Vyhledání nemovitosti
- fotodokumentace
- posouzení reálné ceny
- vstupní prohlídka nemovitosti
- zajištění podkladů nezbytných k prodeji vybrané nemovitosti (např. tzv. nabývacích titulů k nemovitosti, usnesení o dědictví atd., listů vlastnictví, snímků pozemkové mapy, písemná stanoviska správců inženýrských sítí, písemná stanoviska příslušných stavebních úřadů…)

Příprava zakázky
- prověření podkladů předaných klientem
- aktivní pomoc při napravení nedostatečného právního stavu nemovitosti
- u prodeje nemovitostí zajistí zpracování textových a grafických výstupů (podklady pro inzerci v realitních časopisech, zadání zakázky na všechny důležité internetové realitní servery…),
- nabídka nemovitosti přímo klientům z databáze realitní kanceláře

Realizace zakázky
- zajištění rezervační smlouvy, smlouvy o budoucí smlouvě kupní, kupní
smlouvy, smlouvy o svěření kupní ceny do úschovy, návrh na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí
- konzultace ohledně speciálních právních dokumentů (notářská nebo
advokátní úschova, smlouva o otevření a vedení akreditivu, jistotního účtu,
smlouva o poskytnutí hypotéčního úvěru, zástavní smlouva, smlouva o zřízení
resp. zrušení věcného břemene)

Pasted Graphic 2
Bookbeds-ubytování Web accelerator CPROXY Links